NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Sposób użycia: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego do usunięcia. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego przeznaczonego do usunięcia. Uwagi: usuwa interfejsy wirtualne dla tego routera. Przykłady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinguje węzły PNRP.
netsh diag ping mail
Bada usługą ping serwer poczty programu Outlook Express.
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP.
netsh interface ipv6 uninstall
Odinstalowuje IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm

0.077

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Was bedeutet Daten verifizieren?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /