NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Sposób użycia: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego do usunięcia. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego przeznaczonego do usunięcia. Uwagi: usuwa interfejsy wirtualne dla tego routera. Przykłady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinguje węzły PNRP.
netsh diag ping mail
Bada usługą ping serwer poczty programu Outlook Express.
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP.
netsh interface ipv6 uninstall
Odinstalowuje IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm
0.093

Wie kann ich in Windows 7 in den übergeordneten Ordner wechseln?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

How do i add say google search to the i-net feature?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite'?

 /