NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DUMP

netsh routing ip ospf dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
netsh routing ip rip show interface
Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp peer resolve
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego.
netsh diag show mail
Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty.
netsh routing ip nat delete addressrange
Usuwa zakres adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/dump.htm
0.109

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /