NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set virtif ? Sposób użycia: set virtif [transareaid=] [virtnbrid=] [transdelay=] [retrans=] [hello=] [dead=] [password=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego. transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym interfejsie. Ta wartość powinna uwzględniać opóźnienia transmisji i propagacji interfejsu i nośnika sieciowego. Ustawienie domyślne to 1 sekunda. retrans - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego interfejsu. Ta wartość nie powinna przekraczać oczekiwanego opóźnienia transmisji dwukierunkowej między dowolnymi dwoma routerami w przyłączonej sieci. Jeżeli jednak ta wartość nie jest odpowiednio niska, wystąpią zbędne retransmisje. Wartość musi być wyższa na powolnych liniach szeregowych. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 5 sekund. hello - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Nowe ustawienie można także wybrać kliknięciem strzałek. Ustawienie musi być takie samo dla wszystkich routerów podłączonych do wspólnej sieci. Im krótszy interwał powitania, tym szybciej są wykrywane zmiany topologii, ale również tym bardziej zwiększa się ruch w sieci OSPF. Wartość przykładowa dla sieci X.25 wynosi 30 sekund. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 10 sekund. dead - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje ten router za wyłączony. Router jest uznawany za wyłączony, jeśli router sąsiadujący nie odbierze w określonym czasie pakietu powitania wysłanego przez ten router. Na przykład, jeśli interwał powitania jest ustawiony na 15 sekund, a interwał wyłączenia (dead) na 60 sekund, to po wysłaniu czterech pakietów powitania i nie uzyskaniu potwierdzenia ani odpowiedzi routery sąsiadujące uznają ten router za wyłączony. To ustawienie powinno być wielokrotnością liczby całkowitej interwału powitania (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama dla wszystkich interfejsów routerów OSPF przyłączonych do wspólnego segmentu sieci. password - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie domyślne), hasło dla tego interfejsu może stanowić dowolną kombinację wielkich i małych liter i cyfr. Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w tej samej sieci, muszą wykorzystywać identyczne hasła. Interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w różnych sieciach, mogą wykorzystywać różne hasła. Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania. Jeśli ta opcja jest niedostępna, musisz włączyć hasła dla tego obszaru. Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. Przykłady: set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / VIRTIF

netsh routing ip ospf set virtif - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.
netsh routing ip delete persistentroute
Usuwa trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 isatap set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip set filter
Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.
netsh ras aaaa set accounting
Ustawia dostawcę kont.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/virtif.htm
0.249
19164

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen auf Windows 8.1 und 10 (VHD)?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Wann endet der Windows 7, 8.1, 10 Support?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Hintergrund Farbe und Auswahl im Explorer und Baumstruktur Win 10, 8.1, ...!

 /

Aero?

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /