netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show area - Pokazuje parametry obszaru. show areastats - Pokazuje informacje o obszarze OSPF. show global - Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF. show interface - Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu. show lsdb - Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF. show neighbor - Pokazuje sąsiadów OSPF. show protofilter - Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF. show routefilter - Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF. show virtif - Pokazuje parametry dla określonego interfejsu wirtualnego. show virtifstats - Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RASWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.125
13962

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Is there a way to change the background which is currently Black?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the changes?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /