netsh routing ip ospf show areastats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » areastats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show areastats ? Sposób użycia: show areastats [ [index = ] identyfikator obszaru ] [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ] gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / AREASTATS

netsh routing ip ospf show areastats - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje informacje o obszarze OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, areastats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
Dodaje mapowanie adresów IP do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set addrassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RASWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje informacje o obszarze OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/areastats.htm
0.14
17178

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

What is a cmd.exe?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /