NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » lsdb

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show lsdb ? Sposób użycia: show lsdb [ [index = ] identyfikator_obszaru Typ identyfikator_stanu_łączy identyfikator_routera ] [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ] gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / LSDB

netsh routing ip ospf show lsdb - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, lsdb, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall show currentprofile
Wyświetla bieżący profil zapory.
netsh routing ip ospf delete virtif
Usuwa określony interfejs wirtualny.
netsh lan set
Konfiguruje ustawienia w interfejsach.
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.
netsh routing ip add persistentroute
Dodaje trwałą trasę statyczną.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/lsdb.htm
0.061

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Gesendete Objekte Thunderbird Ordner (ändern, Einstellungen)?

 /

Optional als installiertes, oder portables Windows Zwischenablagen-Tool!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /