netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Sposób użycia: show ifconfig [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. Przykłady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.14
22260

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Turn off no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Help! Can I add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Can I set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /