NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifstats ? Sposób użycia: show ifstats [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona statystyka jego Agenta przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. Przykłady: show ifstats rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip relay show ifstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifstats.htm
0.125
21971

Can I really give the comparison tool to everyone to compare pictures?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Donate via PayPal Problem, why?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Where is the password reset disk in Windows 10, or can I create?

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

How to disable or enable hibernate in Windows 7?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Turn off or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /