NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm

0.092

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

How to kill programs in windows 8.1 and windows 10!

 /

Q-Dir opens 4 times my computer, last setting is lost?

 /

Internet Explorer immer am Windows 8.1 Desktop öffnen (keine Metro App)!

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /