NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm

0.046

Download Windows NET-Framework!

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /