netsh routing ip rip add interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[metric=]liczba całkowita] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita] [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg] Parametry: name - Nazwa interfejsu, do którego jest dodawany protokół RIP. metric - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie. updatemode - Jedna z następujących wartości: demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie. periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy interwał. announce - Jedna z następujących wartości: none: anonsuje wszystkie trasy. rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. accept - Jedna z następujących wartości: none: akceptuje wszystkie trasy. rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. expire - Interwał wygaśnięcia trasy. remove - Interwał usunięcia trasy. update - Interwał pełnej aktualizacji. authmode - Jedna z następujących wartości: authnone: autoryzacja nie jest wymagana. authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła. tag - Etykieta trasy. unicast - Jedna z następujących wartości: also: stosuje także emisję pojedynczą. only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej. disable: wyłącza tryb multiemisji. accfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry akceptacji. exclude: wyklucza filtry akceptacji. disable: wyłącza filtry akceptacji. annfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry anonsowania. exclude: wyklucza filtry anonsowania. disable: wyłącza filtry anonsowania. password - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków). Uwagi: włącza i konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" Włącza i konfiguruje protokół RIP w domyślnym interfejsie sieci LAN przy użyciu domyślnych ustawień konfiguracji protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip rip add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras show link
Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/interface.htm
0.171
18060

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Wie bekomme ich Buchstaben mit Akzentzeichen / Akzenten in Microsoft Word?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Biometrisches Passbild Photo selbst erstellen, kann ich das?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /