NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.046

Die Windows Tastenkombination fürs Abmelden schnell und direkt!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Was ist Phishing?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /