netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.171
20473

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Wie kann ich mit der Windows 7 ISO Datei von Vista upgraden?

 /

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Animated GIF support in the preview window!

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /

How to enable or disable Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /