NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Sposób użycia: set flags [name=] [flag=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym konfigurowany jest protokół RIP. flag - Można użyć jednej lub więcej z poniższych wartości ciągów: clear: czyści wszystkie aktualnie ustawione flagi RIP. splithorizon: włącza protokół RIP dla typu split horizon. poisonreverse: włącza protokół RIP dla typu poison reverse. triggeredupdates: włącza wyzwalanie aktualizacji przez RIP. cleanupupdates: włącza czyszczenie aktualizacji dla RIP. accepthostroutes: włącza akceptowanie tras hostów. acceptdefaultroutes: włącza akceptowanie tras domyślnych. senddefaultroutes: włącza wysyłanie tras domyślnych. nosubnetsummary: wyłącza podsumowywanie podsieci. Uwagi: Ustawia flagi związane z protokołem RIP dla okreśonego interfejsu. Wiele wartości naraz można określić w postaci listy rozdzielonej przecinkami bez żadnych spacji. Przykłady: set flags "Połączenie lokalne" clear set flags "Połączenie lokalne" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip rip delete neighbor
Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.14

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /