NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[metric=]liczba całkowita] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita] [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego jest konfigurowany protokół RIP. metric - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie. updatemode - Jedna z następujących wartości: demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie. periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy interwał. announce - Jedna z następujących wartości: none: anonsuje wszystkie trasy. rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. accept - Jedna z następujących wartości: none: akceptuje wszystkie trasy. rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. expire - Interwał wygaśnięcia trasy (w sekundach). remove - Interwał usunięcia trasy (w sekundach). update - Interwał pełnej aktualizacji (w sekundach). authmode - Jedna z następujących wartości: authnone: autoryzacja nie jest wymagana. authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła. tag - Etykieta trasy. unicast - Jedna z następujących wartości: also: stosuje także emisję pojedynczą. only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej. disable: wyłącza tryb multiemisji. accfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry akceptacji. exclude: wyklucza filtry akceptacji. disable: wyłącza filtry akceptacji. annfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry anonsowania. exclude: wyklucza filtry anonsowania. disable: wyłącza filtry anonsowania. password - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków). Uwagi: modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" metric=2 updatemode=periodic Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w interfejsie lokalnym, ustawiając wartość metryki na 2 i włączając wykonywanie aktualizacji na żądanie.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.437
19491

Classic address bar under Windows 10/11  instead of a new address line!

 /

Where is the Windows 10 WordPad, can I open the writer?

 /

Rain drops on the Windows 10/11 PCs and Laptops!

 /

Login with this account not possible Windows 11 is being prepared!

 /

Wo ist in Windows 10/11 der Start-Sound, Abmeldung, Anmeldung (aktivieren)?

 /

Info area Symbols of the Windows 10/11 Taskbar classic customize!

 /

Ich habe eine Sehbehinderung. Kann ich die Schriftgröße verändern?

 /

Set up autologin in Windows 10 with an MS account!

 /

Löschen, Verschieben, der Benutzer in andere Windows-10 Gruppen?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10/11?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /