NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip igmp install
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.156

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /