NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]liczba całkowita] [[maxint=]liczba całkowita] [[life=]liczba całkowita] [[level=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu. disc - Jedna z następujących wartości: enable: włącza wykrywanie routerów. disable: wyłącza wykrywanie routerów. minint - Minimalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. maxint - Maksymalny interwał w minutach pomiędzy pakietami wykrywania routerów. life - Okres w minutach, przez jaki pakiet wykrywania routerów wysłany z tego routera/serwera jest ważny. level - Liczba wskazująca preferencję użycia tego interfejsu jako bramy domyślnej. W przypadku gdy do wykrywania routerów włączonych jest kilka interfejsów, większa liczba użyta w tym miejscu wskazuje wyższy poziom preferencji. Uwagi: Konfiguruje wykrywanie routerów dla określonego interfejsu. Po jego dodaniu anonse wykrywania routerów są wysyłane w losowych odstępach czasu, ograniczonych wartościami interwałów: minimalnego i maksymalnego. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0 Polecenie przykładowe włącza wykrywanie routerów dla interfejsu określonego z nazwy i ustala ustawienia domyślne: interwał minimalny równy 7 minut, interwał maksymalny równy 10 minut, okres ważności wynoszący 30 minut dla pakietów wykrywania routerów oraz poziom preferencji równy zeru (0) lub nieistniejący.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 delete address
Usuwa adres IPv6 z interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery
Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show registration
Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/add/interface.htm
0.125
21516

Ändern Sie automatisch die Energieoptionen!

 /

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8.1 and 10 (define)!

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Modify icon spacing on the Windows 10 / 11 desktop (symbol distances)!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Beachten Sie Dass mich das nicht Interessiert, Hinweis!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Sichere Entfernung von Dateien mit dem Befehl ERASE, Beispiele?

 /