NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.078

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /

Windows protected your PC!?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /