NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.125

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Was ist eine Autovervollständigung?

 /

Windows Ausführen Dialog starten?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Windows-Programme immer maximiert öffnen, wenn möglich mit Beispiel?

 /