NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. set interface - Ustawia stan interfejsu. set loglevel - Ustawia globalny poziom rejestrowania. set persistentroute - Modyfikuje trwałą trasę statyczną. set preferenceforprotocol - Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. set rtmroute - Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. set scope - Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.186
13833

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Multiple instances of the same app with administrator privileges, but how?

 /

Where is the directory of Windows 10 wallpapers!

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /