NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Sposób użycia: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr. filtertype - Jedna z następujących wartości: input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany interfejes telefoniczny action - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie pasował do żadnego filtru. fragcheck - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów danych wejściowych. Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania fragmentów dla podanego interfejsu. Przykłady: set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.234
16926

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Optionales Deaktivieren des Scrollen ohne Limit über die Windows-Taskleiste!

 /

Can I delete favorite filters entered by mistake?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /