netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Sposób użycia: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr. filtertype - Jedna z następujących wartości: input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany interfejes telefoniczny action - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie pasował do żadnego filtru. fragcheck - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów danych wejściowych. Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania fragmentów dla podanego interfejsu. Przykłady: set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.124
16926

Wie lange dauert 35 mal überschreiben plus Zufalls-Umbenennen?

 /

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 10?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

What is Virtual Memory?

 /

Color Console die Windows Eingabeaufforderung in Farbe!

 /

Turn off Grouping in File Explorer!

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /