netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Etykieta Wartość rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Adres IP grupy multiemisji dla granicy. Mask Maska podsieci skojarzona z adresem grupy. Interface Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona. Przykłady: show boundarystats rr=3 Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.062
17042
Redirect CMD command output to a file, with an example? Autostart-Ordner in Windows 10 / 11 finden und verwenden, (wo ist der)? Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10 / 11 finden, öffnen, bearbeiten? Fastest way to open a command prompt in the directory you want! New shortcut in Send-To? How to manage the Windows 10 (management features)? All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)? How can I determine the Windows XP screen resolution? Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do? Fast start for cmd.exe (Windows Console)?(0)