netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]] Parametry: Etykieta Wartość rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Adres IP grupy multiemisji dla granicy. Mask Maska podsieci skojarzona z adresem grupy. Interface Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona. Przykłady: show boundarystats rr=3 Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla granice multiemisji IP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.155
17042

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Bei PowerPoint erscheint noch immer die original Erstellzeit?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /