NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Sposób użycia: show filter [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ustawiony jest filtr. Uwagi: wyświetla informacje o filtrze pakietów. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ----- ----------- Input Wyświetla informacje o filtrach wejścia. Output Wyświetla informacje o filtrach wyjścia. Demand Dial Wyświetla informacje o filtrach wybierania numeru na żądanie. Frag. Check Wskazuje, czy jest włączone sprawdzanie fragmentów. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Przykłady: show filter show filter name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o filtrach dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla stan filtru tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o filtrze pakietów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje o filtrze pakietów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm
0.296
16349

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Bildschirmsperre deaktivieren Windows 10, aber wie?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /