NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Sposób użycia: show filter [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ustawiony jest filtr. Uwagi: wyświetla informacje o filtrze pakietów. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ----- ----------- Input Wyświetla informacje o filtrach wejścia. Output Wyświetla informacje o filtrach wyjścia. Demand Dial Wyświetla informacje o filtrach wybierania numeru na żądanie. Frag. Check Wskazuje, czy jest włączone sprawdzanie fragmentów. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Przykłady: show filter show filter name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o filtrach dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla stan filtru tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o filtrze pakietów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm
0.234
16349

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Unterschied Dialogfenster zum normalen Windows Fenster?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Taugt mein Rechner für Vista?

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /