netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o interfejsie. Podczas wyświetlania informacji o wszystkich interfejsach: Pole Opis ---- ---- State Pokazuje, czy interfejs jest włączony czy wyłączony. Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użycie w pętli, użytek wewnętrzny lub użytek dedykowany. Interface Wyświetla nazwę interfejsu. Podczas wyświetlania informacji o określonym interfejsie: Pole Opis ---- ---- Type Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użytek ogólny, dla emisji pojedynczej lub dla multiemisji. Vendor Wyświetla dla interfejsu informacje identyfikujące dostawcę. Protocol Wyświetla dla interfejsu informacje o protokołach. Przykłady: show interface show interface name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla informacje o wszystkich interfejsach. Drugie polecenie wyświetla informacje tylko o określonym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
netsh firewall set notifications
Ustawia konfigurację powiadomień zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje o interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.312
16323

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Kann Auto Hide Mouse Cursor Free immer minimiert starten?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Multitouch tester for Windows 10!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /