NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane trasy stałe. Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR) (przykład: 10.0.0.1/8). Protocol - Protokół, który dodał trasę. Prf - Wartość preferencji danej trasy. Met - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji. Gateway - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej. Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja). Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę. Przykłady: show persistentroutes show persistentroutes name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.14
18040

Change the user accounts privileges in Windows 10!

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /

Can I turn off Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Force Windows Time Format in the Desktop Clock!

 /

GetWindowText funktioniert nicht, wie kann ich es entfernen, deinstallieren?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

What are wildcards?

 /

Alle Umsätze Postbank online stehen nicht zur Verfügung, warum?

 /