NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Sposób użycia: show scope Uwagi: wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Address Wyświetla początkowy adres IP dla zakresu multiemisji. Mask Wyświetla maskę podsieci dla adresu zakresu. Scope Name Wyświetla nazwę zakresu multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip igmp install
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.
netsh interface ipv6 show interface
Wyświetla parametry interfejsu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm

0.077

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 7?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Was ist eine SSD-Festplatte und SSHD?

 /

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /