NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete filter - Usuwa filtr pakietów z listy filtrów. delete interface - Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie. delete staticroute - Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. delete staticservice - Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras show link
Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.
netsh p2p pnrp cloud start
Uruchamia chmurę.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.061

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Der virtuelle Zeigerstab für Desktop Präsentationen unter Windows! 

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /