netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

netsh routing ip delete scope
Usuwa zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.125
17654

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, can I?

 /

Windows 10: Ordner Zugriff verweigern, einrichten und entfernen!

 /

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows-7 ändern?

 /

What is a documents directory?

 /

Problem beim Wiederherstellen der Desktop Icons in DesktopOK!

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Typing speed is slow on windows 10, can I customize keyboard speed?

 /

Der virtuelle Zeigerstab für Desktop Präsentationen unter Windows! 

 /