NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

netsh routing ip delete scope
Usuwa zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.265
17654

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

What is a Windows document?

 /

What is a file manager?

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Detail untersuchen wie die Struktur des Dateisystems ist!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

How can i customize the Relationship on FaceBook.com?

 /

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Highlight active address bar in Quad Explorer for Windows!

 /