NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete nbname ? Obiekt NBNAME jest używany do konfigurowania statycznych nazw NETBIOS w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW NBNAME nazwaif ADD NBNAME nazwaif nazwanb [typnb] DELETE NBNAME nazwaif nazwanb [typnb] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu, nazwanb - nazwa NETBIOS typnb - 1 bajtowy typ nazwy NETBIOS (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE / NBNAME

netsh routing ipx netbios delete nbname - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.
netsh interface ip reset
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.
netsh routing ip relay delete interface
Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr help
Wyświetla listę poleceń.
netsh bridge dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete/nbname.htm
0.046

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Aktivieren, oder deaktivieren des Emoji-Auswahlmenüs in Google Chrome, wie kann man das!

 /

Schriften drucken mit Druck- und Vorschaufunktion!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Change timestamps for certain files!

 /