NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DUMP

netsh routing ipx netbios dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set authmode
Ustawia tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/dump.htm
0.046

What is USB (interface)?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /