NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania propagacji emisji protokołu NBIPX i monitorowania komunikacji protokołu NBIPX w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SET INTERFACE nazwaif [[BCASTACCEPT=] trybakc] [[BCASTDELIVER=] trybdost] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS), trybakc - ENABLED lub DISABLED, trybdost - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.124

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

What is native resolution?

 /

Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software manuell starten!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Gibt es eine Kommandozeilen-Option, um das Programm minimiert zu starten?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /