NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DUMP

netsh routing ipx rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip dnsproxy show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 set interface
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.
netsh routing ip show interface
Wyświetla informacje o interfejsie.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/dump.htm
0.108

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Upgrade auf Windows 7 hängt bei 62 Prozent?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /