NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p pnrp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm
0.125

Modify Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Wo finde ich die Proxy -Einstellungen -Konfiguration beim Internet Explorer?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

What is phishing?

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /