NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p pnrp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm
0.046

Ich kann leider von Opera keine Links in den FF ziehen!

 /

What is a blue screen?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64!

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /