NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje o konfiguracji. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.
netsh routing ip add persistentroute
Dodaje trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Wyświetla stan routingu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.092

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren (XLS, CSV, HTML)?

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative?

 /