netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.187
14777

Keine konstante Frequenz bei meine CPU!  Warum?

 /

Sie brauchen keine Windows Lupe, um beim Arbeitsspeicher die Fehler zu entdecken!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Windows 10 start famous fax and scan feature!

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Verwalten von Layout-Profilen (Windows-Desktops)!

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /