NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.046

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Eine Uhr am Windows Desktop mit Glas Effekt!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Was heißt Windows Zehn?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

MS Office Dokumente beim Starten des Computers öffnen, aber wie?

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /