NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. set global - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu. set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.077

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Verzögerung beim Tippen am Samsung Android Handy anpassen?

 /

USA football mouse trails!

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is a phobia?

 /