NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show interface ? Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu SAP. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] [[LISTEN= ] stanadm] [[GNSREPLY= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (użyj połączenia telefonicznego dla klientów usługi RAS), stanadm - ENABLED lub DISABLED, trybakt - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC, intakt - interwał aktualizacji podany w sekundach, mnoż - mnożnik przedawnienia usługi.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx sap show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/interface.htm
0.046

What is Micro-Staff?

 /

Wozu IsMyHdOK, wenn es schon ähnliche Programme gibt!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Ändern der Fenster-Farben in Windows-10 (Titelleiste, Rahmen)!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /