NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx update ? Sposób użycia: update [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Interfejs, w którym trasy mają zostać zaktualizowane. Uwagi: aktualizuje trasy autostatyczne w danym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / UPDATE

netsh routing ipx update - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.
netsh p2p group db
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Wyświetla trasy statyczne.
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/update.htm
0.155

Schöne Digitale Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /