NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx update ? Sposób użycia: update [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Interfejs, w którym trasy mają zostać zaktualizowane. Uwagi: aktualizuje trasy autostatyczne w danym interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / UPDATE

netsh routing ipx update - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.
netsh p2p group db
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Wyświetla trasy statyczne.
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/update.htm
0.077

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Wie kann ich DesktopSnowOK bei Windows deinstallieren?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich an meinem PC x32, oder x64 Windows 7 installieren kann?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /