NETSH - Windows XP/2000

netsh » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set machine - Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.

NETSH / SET

netsh set - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje ustawienia konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay show global
Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp cloud flush
Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/set.htm
0.077

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

What is native resolution?

 /