NETSH - Windows XP/2000

netsh » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set machine - Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.

NETSH / SET

netsh set - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje ustawienia konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay show global
Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp cloud flush
Opróżnia wpisy pamięci podręcznej.
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/set.htm
0.061

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

What is a Windows document?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

Was ist ein Router?

 /

Speichern und Wiederherstellen der Wi-Fi-Einstellungen in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wo ist Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /