NETSH - Windows XP/2000

netsh » set » machine

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set machine ? Sposób użycia: set machine [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa komputera, na którym będą wykonywane operacje. Uwagi: Ustawia komputer bieżący, na którym będą wykonywane operacje. Jeśli nazwa komputera nie będzie określona, zostanie użyty komputer lokalny.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows 2000/XP - polecenie Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje. / Windows 2000/XP
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.
netsh p2p pnrp cloud start
Uruchamia chmurę.
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/set/machine.htm
0.062

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /