NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Sposób użycia: reset Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych Winsock muszą być zainstalowani ponownie. To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców obszarów nazw Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface portproxy show all
Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.234
14632

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Portabler Einsatz vom Prozess-Killer unter Windows 10, 8.1, .. und MS Server!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Audio und Video Konverter für viele Formate, .... kostenlos downloaden!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /