netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Sposób użycia: reset Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych Winsock muszą być zainstalowani ponownie. To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców obszarów nazw Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface portproxy show all
Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.187
14632

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Doppelklick mit der Maus an eine Leerstelle und ein Verzeichnis höher!

 /

Windows 10/8.1: Can I turn off or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /