NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Sposób użycia: reset Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych Winsock muszą być zainstalowani ponownie. To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców obszarów nazw Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface portproxy show all
Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.046

What does *.* Mean?

 /

Was ist ein Zip -Ordner -Verzeichnis?

 /

Un Zip software!

 /

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /

Was sind Platzhalter?

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /