netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Utilização: show dhcp Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos Apresenta os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Define se Appletalk é negociado para ligaç?es de acesso
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Mostra a configuraç?o de resposta multicast/difus?o do firewall.
netsh routing ip ospf install
Instala o protocolo de encaminhamento correspondente ao contexto actual.
netsh lan set tracing
Activa ou desactiva o rastreio.
netsh routing ipx set interface
Actualiza a configuraç?o de IPX numa interface.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Adiciona um nível de prefer?ncia para um protocolo de encaminhamento.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Apresenta os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pt/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.171
15014

Mauscursor verstecken in DesktopOK!

 /

Internet Explorer 11 und Cookies Einstellungen anpassen!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Was ist Base64?

 /