NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan bir yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. install - IP protokolünü yükleyin. reset - IP yapilandirmalarini sifirlayin. set - Yapilandirma bilgilerini ayarlar. show - Bilgi gösterir. uninstall - IP protokolünü kaldirin. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / INTERFACE / IPV4

netsh interface ipv4 - Windows Seven - Komutları `netsh interface ipv4' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh ras ip set addrreq
Istemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyecegini ayarlar.
netsh interface ipv6 6to4 set state
6'dan 4'e durumunu ayarlar.
netsh ras diagnostics set loglevel
RRAS için genel Günlük düzeyini ayarlar
netsh interface ipv4 show config
IP adresi ve ek bilgileri görüntüler.
netsh ras aaaa dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh interface ipv4' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv4.htm
0.14
16870

Ressourcen-Monitor unter Windows 10, 8.1, 7 starten!

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

How to stop your laptop from going to sleep when closed (Windows 10)?

 /

Can I uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Placeholders, wildcards, comparison of characters, search and find (file exchange)?

 /

Can you make money with freeware?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /