NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ? Kullanim: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger prefix - Yol eklenecek önek. interface - Arabirim adi veya dizini. nexthop - Önek baglantida yer almiyorsa, ag geçidi adresi. siteprefixlength - Baglantida yer aliyorsa, sitenin tamami için önek uzunlugu. metric - Yol ölçü birimi. publish - Asagidaki degerlerden biridir: no: Yol Tanitimlari'nda tanitilmaz. Bu varsayilandir. age: Yol Tanitimlari'nda sinirli ömür ile tanitilir. yes: Yol Tanitimlari'nda sinirsiz ömür ile tanitilir. validlifetime - Yolun geçerli oldugu etkin kalma süresi. Varsayilan deger sonsuzdur. preferredlifetime - Yolun tercih edildigi etkin kalma süresi. Varsayilan deger geçerli süreye esittir. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Degisiklik yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Degisiklik kalicidir. Bu varsayilandir. Açiklamalar: Verilen öneke yol ekler. Örnek: add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows Seven - Komutları Arabirim üzerinden yol ekler. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh trace show helperclass
Yardimci sinifi bilgilerini gösterin.
netsh interface isatap show
Bilgi gösterir.
netsh rpc add
Alt aglarin Ekleme listesini olusturur.
netsh interface ipv6 set subinterface
Alt arabirim yapilandirmasi parametrelerini degistirir.
netsh ras set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim üzerinden yol ekler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.14
16293

Lock the PC via the command prompt, Windows 11, 10, ...!

 /

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows 11, 10, ...!

 /

Windows 10/11 the advanced management of hard drives and drives!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Can I also use the BUGs under Windows 11?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Can I edit registry on Windows 10 or 11!

 /

Where can I find the Windows 11 version and build number?

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Can I create System Restore Point in Windows-10?

 /