NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ? Kullanim: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[icmpredirects=]enabled|disabled] [[sourceroutingbehavior=]drop|forward|dontforward] [[taskoffload=]enabled|disabled] [[dhcpmediasense=]enabled|disabled] [[mediasenseeventlog=]enabled|disabled] [[mldlevel=]none|sendonly|all] [[mldversion=]version1|version2|version3] [[multicastforwarding=]enabled|disabled] [[groupforwardedfragments=]enabled|disabled] [[randomizeidentifiers=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] [[addressmaskreply=]enabled|disabled] Parametreler: Etiket Deger defaultcurhoplimit - Gönderilen paketler için varsayilan Atlama Siniri. neighborcachelimit - En fazla komsu önbellek girdisi sayisi. routecachelimit - En fazla yol önbellek girdisi sayisi. reassemblylimit - Yeniden derleme arabelleginin en büyük boyutu. icmpredirects - ICMP yeniden yönlendirme paketlerine yanit olarak yol önbellegini güncellestirme durumu. sourceroutingbehavior - Yolu kaynakta belirlenen paketlerin nasil davranacagini belirler. Kaynakla yönlendirilmis IPv6 paketlerinin iletilmesine yönelik RFC 5095 destegi kaldirilmistir ve forward ayari simdi dontforward ile ayni etkiye sahiptir. taskoffload - Görev bosaltmanin etkin olup olmadigi. dhcpmediasense - Medya algilamanin etkin olup olmadigi. mediasenseeventlog - Medya algilama günlügünün etkin olup olmadigi. mldlevel - Çok noktaya yayin desteginin düzeyi. none, çok noktaya yayin paketlerinin gönderilemeyecegi veya alinamayacagi; sendonly, çok noktaya yayin paketlerinin gönderilebilecegi ancak alinamayacagi; all ise çok noktaya yayin paketlerinin gönderilip alinabilecegi anlamina gelir. mldversion - Ana bilgisayar tarafindan desteklenen en yüksek MLD sürümü. multicastforwarding - Çok noktaya yayin paketlerinin iletilip iletilemeyecegi. groupforwardedfragments - Iletilmeden önce parçalarin gruplar halinde toplanip toplanmayacagi. randomizeidentifiers - Arabirim tanimlayicilarinin rastgele seçilip seçilmeyecegi. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Ayar, bir sonraki önyüklemeye kadar geçerli olur. persistent: Ayar kalicidir. Bu, varsayilan seçenektir. addressmaskreply - Bilgisayarin ICMP Adres maskesi paketlerine yanit verip vermeyecegini belirtir Açiklamalar: Genel yapilandirmanin genel parametrelerini degistirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows Seven - Komutları Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
Arabirimde, olasi yönlendirici listesine yönlendirici ekler.
netsh ras diagnostics show loglevel
RRAS için genel Günlük düzeyini gösterir
netsh interface ipv4 show joins
Katilan çok noktaya yayin gruplarini görüntüler.
netsh ras aaaa show acctserver
Hesaplar için kullanilan RADIUS sunucularini gösterir.
netsh interface ipv4 delete winsservers
Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.249
18705

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

The alternative short notes Sticky Notes excluding Microsoft Store Windows 10!

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Tipp einfaches mehrfach umbenennen in den Explorer-Ansichten!

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /