NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set subinterface ? Kullanim: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger interface - Arabirim adi veya dizini. mtu - Bu alt arabirimin MTU'su. Varsayilan baglantinin dogal MTU'sudur. subinterface - Alt arabirim LUID'i. Bu yalnizca birden fazla alt arabirim içeren arabirimler için geçerlidir. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Ayar bir sonraki önyüklemeye kadar geçerlidir. persistent: Ayar kalicidir. Açiklamalar: Alt arabirim yapilandirma parametrelerini degistirir. Örnek: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv6 set subinterface - Windows Seven - Komutları Alt arabirim yapilandirmasi parametrelerini degistirir. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wcn query
Bir WCN aygitiyla ilgili bilgileri sorgular.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy baglantisi yapmak için kullanilan bir girdiyi siler.
netsh rpc reset
Seçmeli baglama ayarlarini 'none' ayarina sifirlar (tüm arabirimleri dinler).
netsh interface ipv6 show offload
Bosaltma bilgilerini gösterir.
netsh ras show authmode
Kimlik dogrulama modunu gösterir.
netsh interface ipv6 isatap set state
ISATAP durumunu ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Alt arabirim yapilandirmasi parametrelerini degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/subinterface.htm
0.218
20339

Dateien mit Desktop-Programmen und nicht mit Metro APPs öffnen in Windows-8.1 / 8!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Center für erleichterte Bedienung fehlt unter Windows 10, warum?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

What is a guest account?

 /

Disable all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

How can I deactivate the grouping of the folder size (Folder-Size) view?

 /

Kann ich den Desktop-Kalender in Office für kommerzielle Zwecke verwenden?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Via new setting uninstall programs in Windows 10!

 /