NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic delete rule ? Kullanim: rule [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) [ srcport = ] [ dstport = ] [ mirrored = ] (yes | no) [ conntype = ] (lan | dialup | all) [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] Kurali SPD'den siler. Parametreler: Etiket Deger srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi ya da sunucu türü. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW degeri ya da bir tamsayi. srcport -Kaynak baglanti noktasi. 0 herhangi biri demektir dstport -Hedef baglanti noktasi. 0 herhangi biri demektir. mirrored -'Yes' her yönde birer adet olmak üzere iki filtre olusturur. conntype -Baglanti türü lan, dialup veya 'all' olabilir. srcmask -Kaynak adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. dstmask -Hedef adres maskesi ya da 1-32 arasinda bir önek. tunneldstaddress -Tünel hedef ip adresi veya dns adi. Açiklamalar: 1. Geçerli bilgisayar adresini belirtmek için srcaddr/dstaddr=me kullanin. Tüm bilgisayar adreslerini belirtmek için srcaddr/dstaddr=any kullanin 2. Sunucu türü, WINS, DNS, DHCP ya da GATEWAY olabilir 3. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: delete rule srca=192.168.145.110 dsta=192.168.145.215 tunneldsta=192.168.145.1 proto=tcp srcport=80 dstport=80 mirror=no conntype=lan

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / DELETE / RULE

netsh ipsec dynamic delete rule - Windows Seven - Komutları Kurali ve iliskili filtrelerini SPD'den siler. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy baglantisi yapilacak bir girdiyi siler.
netsh rpc filter show
Bilgi görüntüler.
netsh interface ipv6 show ipstats
IP istatistiklerini görüntüler.
netsh ras set wanports
RAS WAN baglanti noktalari seçeneklerini ayarlar.
netsh interface ipv6 isatap help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh ras ip set access
Istemcilerin uzak erisim sunucusundan ötesine erisimine
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/delete/rule.htm
0.061

Diverse Windows Service Packs!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

User Requests?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Ist die Remoteunterstützung bei Win-7 auch möglich?

 /

Sehen Sie mehr von Ihrem Wallpaper am Windows Desktop!

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7/8.1/10 Taskleiste?

 /