NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » defaultrule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set defaultrule ? Kullanim: defaultrule [ policy = ] [ [ qmpfs = ] (yes | no) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ qmsecmethods = ] (neg#1 neg#2 ... neg#n) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] <önceden paylasilan anahtar> ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Belirtilen ilkenin varsayilan yanit kuralini degistirir. Bu kural Windows Vista ve sonraki Windows sürümlerinde yoksayilir. Parametreler: Etiket Deger policy -Varsayilan yanit kuralinin degistirilecegi ilkenin adi. qmpfs -Hizli mod kusursuz iletme gizliligini ayarlama seçenegi. activate -Deger olarak 'yes' belirtilirse, ilkedeki kurali etkinlestirir. qmsecmethods -Asagidaki biçimlerden birine sahip IPsec teklifi: ESP[ConfAlg,AuthAlg]:k/s AH[HashAlg]:k/s AH[HashAlg]+ESP[ConfAlg,AuthAlg]:k/s burada ConfAlg, DES veya 3DES ya da None olabilir burada AuthAlg, MD5 veya SHA1 ya da None olabilir burada HashAlg, MD5 veya SHA1'dir. burada k, kilobit olarak yasam süresidir. burada s, saniye olarak Yasam süresidir. kerberos -'yes' belirtilirse Kerberos kimlik dogrulamasi saglanir. psk -Belirtilen önceden paylasilan anahtari kullanarak kimlik dogrulamasi saglar. rootca -Belirtilen kök sertifikayi kullanarak kimlik dogrulamasi saglar; certmap:Yes degeri belirtilirse, sertifikayi eslestirmeye çalisir excludecaname:Yes degeri belirtilirse, CA adi dislanir Açiklamalar: 1. Sertifika, eslestirme ve CA adi ayarlarinin hepsi tirnak içinde olmali; katistirilmis tirnak isaretleri '\' ile degistirilmelidir. 2. Sertifika eslestirme yalnizca etki alani üyeleri için geçerlidir. 3. rootca parametresini birçok kez kullanarak birden çok sertifika saglanabilir. 4. Her kimlik dogrulama yönteminin tercihi komuttaki sirasina göre belirlenir. 5. Kimlik dogrulama yöntemi belirtilmezse, dinamik varsayilanlar kullanilir. 6. DES ve MD5 kullanmak önerilmez. Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dogru uyumluluk için saglanir. Örnekler: set defaultrule Ilke1 activate= y qmsec="AH[MD5]+ESP[3DES,MD5]:100000k/2000s"

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / DEFAULTRULE

netsh ipsec static set defaultrule - Windows Seven - Komutları Bir ilkenin varsayilan yanit kuralini degistirir. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, defaultrule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh ipsec dynamic delete rule
Kurali ve iliskili filtrelerini SPD'den siler.
netsh winhttp show
Geçerli ayarlari görüntüler.
netsh interface tcp set global
Genel TCP parametrelerini ayarlar.
netsh wfp
`netsh wfp' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh interface portproxy dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/defaultrule.htm
0.046

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Was ist eine Windows Console?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop (autostart)!  

 /