NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Kullanim: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametreler: Etiket Deger Allow - Paylasilan kullanici kimlik bilgilerinin kullanilmasina izin verir veya vermez. Açiklamalar: Ag kimlik dogrulamasi için istemci üzerinde paylasilan kullanici kimlik bilgileri kullanimina izin verilip verilmeyecegini belirler. allow parametresi gereklidir. Örnekler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Komutları Ag kimlik dogrulamasi için kullanicinin / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini degistirir.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Uzaktan erisim sunucusu için ipv6'nin Yönlendirici
netsh interface ipv6 delete
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler.
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Güvenlik Olay Günlüklerinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Alt arabirim parametrelerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ögeleri ekler .

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm
0.108

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7, 8.1 u 10?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 how to modify, customize or disable?

 /