NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » reset » server

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client reset server ? reset server [ group = ] grup Belirtilen güvenilen gruptaki tüm URL'leri siler. group - Güvenilen sunucu grubunun adini belirtir. (Gerekli) Örnek: reset server group = "grup1"

NETSH / NAP / CLIENT / RESET / SERVER

netsh nap client reset server - Windows Seven - Komutları Güvenilen sunucu yapilandirmasini sifirlar. / Windows Seven
netsh, nap, client, reset, server, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show global
Genel yapilandirma parametrelerini gösterir.
netsh ras aaaa set acctserver
Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh interface ipv4 delete address
Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsayilan ag geçidini siler.
netsh p2p pnrp help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh interface 6to4 set state
6'dan 4'e durumunu ayarlar.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/nap/client/reset/server.htm
0.046

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Mehrkernprozessoren?

 /

Programme(x86) Windows 8 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /