NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: set accounting - Hesap saglayicisini ayarlar. set acctserver - Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. set authentication - Kimlik dogrulama saglayicisini ayarlar. set authserver - Bir kimlik dogrulama sunucusunun özelliklerini ayarlar. set ipsecpolicy - L2TP baglantisi için IPsec ilkesini ayarlar.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Komutları Yapilandirma bilgilerini belirler. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge show
Bilgi gösterir.
netsh nap client set enforcement
Uygulama yapilandirmasini ayarlar.
netsh branchcache flush
Yerel önbellegin içerigini temizler.
netsh namespace show
Bilgi gösterir.
netsh advfirewall monitor delete
Eslesen tüm güvenlik iliskilendirmelerini siler.
netsh mbn add
Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.061

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Das automatische Ausschalten vom Bildschirm anpassen?

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100% ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Was ist Hartz-TV ?

 /

Brauche ich für Virtual-PC Original Windows-XP?

 /

Externe Laufwerke werden unter Windows 10 nicht angezeigt?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /