NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » export » hostednetworkprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan export hostednetworkprofile ? Kullanim: export hostednetworkprofile Açiklamalar: Bu komut barindirilan ag istemcisi profilini XML dosyasina kaydeder. Barindirilan bu aga baglanmak için diger Windows kablosuz istemcilerine eklenebilir. Örnekler: export hostednetworkprofile

NETSH / WLAN / EXPORT / HOSTEDNETWORKPROFILE

netsh wlan export hostednetworkprofile - Windows Seven - Komutları Barindirilan ag profilini XML dosyasina verin. / Windows Seven
netsh, wlan, export, hostednetworkprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall reset
Ilkeyi ürün kuruldugu zamandaki varsayilan ilkeye sifirlar.
netsh mbn show
Bilgi görüntüler.
netsh advfirewall firewall help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh lan delete
Tablodan yapilandirma girdisi siler.
netsh wlan show settings
Kablosuz yerel agin genel ayarlarini gösterir.
netsh ipsec static delete all
Tüm ilkeleri, filtre listelerini ve filtreleme eylemlerini siler .

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wlan/export/hostednetworkprofile.htm
0.077

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /