NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.109

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Datum / Zeit ändern Befehle der Eingabeaufforderung, mit Beispielen?

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /