NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.546
13918

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

Umgehen Sie den Papierkorb beim Löschen unter Windows 10!

 /

Rotieren des Bildes, bzw. Scanns vor PDF Erstellung (Drehen)!

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Windows 10, 8.1, ... legally download ISOs?

 /

Start Windows 10 Task Manager!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Scanfläche, bzw. Seitengröße als DIN A4 zu PDF?

 /