netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.109
13918

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Windows 10 und 8.1 auf Oracle VM VirtualBox installieren!

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Ich hab die Testversion von Windows Server, hab aber keinen Product Key!

 /

Quick, can I! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen?

 /

Was ist besser x64, x32, x86 Version von Desktop-OK unter Windows?

 /

Unterschied TTF zu OTF, was ist besser?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /