netsh bridge set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set adapter - Belirtilen bağdaştırıcı için köprü yapılandırmasını değiştirir.

NETSH / BRIDGE / SET

netsh bridge set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?ş olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh lan set tracing
?zlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/set.htm
0.202
13221

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

Windows 10: Kinder Login Schutz am Tablet oder Desktop-PC!

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Updates anzeigen oder deinstallieren in Windows 8.1 / 10!

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Was ist beim Windows Leistungsindex besser: hoch oder niedrig?

 /